Chính sách bảo mật thông tin


1. Giới thiệu Chào mừng bạn đến với www.jobx.vn. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật Thông tin này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

2. Thông tin chúng tôi thu thập Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau đây:

  • Thông tin cá nhân: Họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ liên lạc.
  • Thông tin về nghề nghiệp: Lý lịch cá nhân (CV), kinh nghiệm làm việc, kỹ năng, trình độ học vấn.
  • Thông tin kỹ thuật: Địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập, và các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng trang web.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Cung cấp và quản lý dịch vụ của chúng tôi.
  • Liên lạc với bạn về các cơ hội việc làm phù hợp.
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web.
  • Đảm bảo an ninh và ngăn chặn các hoạt động gian lận.

4. Chia sẻ thông tin Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, ngoại trừ trong các trường hợp sau:

  • Khi có sự đồng ý của bạn.
  • Khi cần thiết để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu.
  • Khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

5. Bảo mật thông tin Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sửa đổi.

6. Quyền của bạn Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].

7. Cookie và các công nghệ theo dõi Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng và phân tích lưu lượng truy cập. Bạn có thể quản lý cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình.

8. Liên kết tới các trang web khác Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết tới các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật hoặc nội dung của các trang web này.

9. Thay đổi chính sách Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật Thông tin này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang web và có hiệu lực kể từ ngày đăng.

10. Liên hệ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về Chính sách Bảo mật Thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].