Điều khoản sử dụng


I. Chấp nhận điều khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web Jobx.vn, bạn chấp nhận và cam kết tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện sau đây:

 • Chấp Nhận Tính Pháp Lý:Bạn đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các quy định cụ thể của trang web Jobx.vn.
 • Chấp Nhận Quyền Sở Hữu:Bạn đồng ý rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ khác trên trang web Jobx.vn, bao gồm nhưng không giới hạn ở logo, nội dung và công nghệ, thuộc về Jobx.vn và/hoặc các bên sở hữu thích hợp.
 • Chấp Nhận Sự Thay Đổi:Bạn đồng ý rằng Jobx.vn có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được công bố sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.
 • Chấp Nhận Trách Nhiệm Cá Nhân:Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập và không chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai khác. Bạn cũng chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện dưới tài khoản của mình.
 • Chấp Nhận Bảo Mật Thông Tin:Bạn đồng ý rằng Jobx.vn có quyền sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo Mật của chúng tôi.
 • Chấp Nhận Trách Nhiệm Pháp Lý:Bạn cam kết không sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích bất hợp pháp hoặc gây hại, và bạn đồng ý không gây ra bất kỳ thiệt hại nào đối với Jobx.vn hoặc các bên liên quan thông qua việc sử dụng trang web.
 • Chấp Nhận Các Điều Khoản Khác:Bạn đồng ý rằng các điều khoản và điều kiện không giới hạn nêu trên chỉ là một phần của quy định sử dụng trang web Jobx.vn và bạn cũng đồng ý tuân thủ mọi quy định khác mà Jobx.vn có thể công bố từ thời gian này đến thời gian khác.

Hãy đảm bảo bạn đã đọc kỹ và hiểu rõ tất cả các điều khoản và điều kiện trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

II. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi, điều chỉnh hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng mà không cần thông báo trước. Các thay đổi này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh quy định, phí dịch vụ, và các điều kiện sử dụng. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được công bố sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng thường xuyên để nắm bắt các thay đổi mới nhất.

III: Quyền và trách nhiệm

 • Ứng Viên:
  1. Bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin cá nhân và hồ sơ công việc của mình trên trang web.
  2. Bạn cam kết không sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích bất hợp pháp hoặc gây hại đến người khác.
  3. Bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân và hồ sơ công việc của bạn có thể được chia sẻ với các nhà tuyển dụng phù hợp.
 • Nhà Tuyển Dụng:
  1. Bạn cam kết cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về các vị trí công việc.
  2. Bạn không được phép sử dụng dịch vụ của chúng tôi để phân biệt đối xử hoặc vi phạm pháp luật lao động.
  3. Bạn đồng ý sử dụng thông tin cá nhân của ứng viên chỉ cho mục đích tuyển dụng và không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của họ.
 • Job X:
  1. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo Chính sách Bảo Mật của chúng tôi.
  2. Chúng tôi có quyền xóa bỏ bất kỳ nội dung nào vi phạm Điều Khoản Sử Dụng hoặc có thể gây nguy hiểm hoặc không phù hợp với cộng đồng người dùng.
 • Trách Nhiệm Pháp Lý:
  1. Mọi hành vi vi phạm pháp luật khi sử dụng trang web sẽ chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  2. Jobx.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Những quyền và trách nhiệm này giúp đảm bảo môi trường hoạt động công bằng và an toàn cho cả ứng viên và nhà tuyển dụng trên trang web Jobx.vn.

IV. Bảo mật thông tin

 • Bảo Mật Cá Nhân:
  1. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các tiêu chuẩn cao nhất và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Chính sách Bảo Mật của chúng tôi.
  2. Thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác, sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích tương ứng và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.
 • Bảo Mật Dữ Liệu:
  1. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu kỹ thuật số để đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn khi được truyền tải và lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi.
  2. Mọi giao tiếp giữa trình duyệt web của bạn và trang web Jobx.vn được mã hóa bằng công nghệ SSL để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân.
 • Quyền Kiểm Soát Thông Tin:
  1. Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.
  2. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến quyền riêng tư hoặc bảo mật dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin được cung cấp trong phần Liên Hệ của trang web.
 • Bảo Mật Tài Khoản:
  1. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và thông tin đăng nhập của mình. Khuyến nghị bạn sử dụng mật khẩu mạnh và không chia sẻ mật khẩu của mình cho bất kỳ ai khác.
 • Thực Hiện Quy Định:
  1. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi mất mát, sử dụng trái phép, hoặc tiết lộ không được phép.

Bảo mật thông tin của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi cam kết duy trì một môi trường trực tuyến an toàn và đáng tin cậy cho mọi người dùng của Jobx.vn.

V. Giới hạn và trách nhiệm

Jobx.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở mất mát dữ liệu, mất lợi ích kinh doanh hoặc bất kỳ thiệt hại tài chính nào khác.

Trong mọi trường hợp, Jobx.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất mát dữ liệu quan trọng, gián đoạn kinh doanh hoặc thiệt hại về danh tiếng.

Tùy theo phạm vi cho phép của pháp luật, Jobx.vn miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với mọi loại thiệt hại, trách nhiệm hoặc tổn thất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Jobx.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ liên quan của chúng tôi.

Trong mọi trường hợp, trách nhiệm tối đa của Jobx.vn đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi không vượt quá giá trị phí bạn đã trả cho chúng tôi trong 12 tháng gần nhất trước khi thiệt hại xảy ra.

Những hạn chế và miễn trừ trách nhiệm pháp lý được áp dụng trong tối đa phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành.

 • Thiệt Hại Trực Tiếp và Gián Tiếp:
 • Thiệt Hại Đặc Biệt:
 • Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý:
 • Thiệt Hại Ngẫu Nhiên:
 • Hạn Chế Pháp Lý:
 • Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý:

Việc sử dụng trang web Jobx.vn có nghĩa là bạn chấp nhận và hiểu rõ các hạn chế và miễn trừ trách nhiệm được quy định ở trên.

VI. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc mâu thuẫn giữa các bên, chúng tôi khuyến khích các bên liên quan tiến hành đàm phán và hòa giải để giải quyết vấn đề một cách hòa bình và thỏa đáng.

Nếu không thể giải quyết qua đàm phán, các bên có thể đồng ý giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài. Quyết định của trọng tài sẽ có hiệu lực và ràng buộc đối với tất cả các bên liên quan.

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được giải quyết và quản lý theo pháp luật của Việt Nam.

Chúng tôi cam kết cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn cho các bên liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp, đảm bảo quy trình diễn ra công bằng và minh bạch.

Mọi quyết định về giải quyết tranh chấp sẽ được coi là cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả các bên liên quan.

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin được cung cấp trong phần Liên Hệ của trang web để được hỗ trợ và giải đáp.

 • Hòa Giải:
 • Trọng Tài:
 • Pháp Luật Áp Dụng:
 • Sự Hỗ Trợ của Chúng Tôi:
 • Quyết Định Cuối Cùng:
 • Liên Hệ:

Chúng tôi hy vọng rằng mọi tranh chấp có thể được giải quyết một cách công bằng và hài lòng giữa các bên liên quan.

VII. Liên hệ

 1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@Jobx.vn.

Qua việc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đã chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định ở trên. Chúng tôi hy vọng rằng Jobx.vn sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm tuyệt vời và thành công trong việc tìm kiếm công việc hoặc tuyển dụng nhân tài.