Công cụ tính Thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2024


Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới nhất 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) với nguời nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc (Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14)

Giảm trừ gia cảnh bản thân:

11,000,000đ

Người phụ thuộc:

4,400,000đ

(VNĐ)
Mức thu nhập không được để trống
(Người)
(VNĐ)
Mức lương đóng bảo hiểm không được để trống

Diễn giải chi tiết (VNĐ)

Lương GROSS
Bảo hiểm xã hội (8%)
Bảo hiểm y tế (1.5%)
Bảo hiểm thất nghiệp (1%)
Thu nhập trước thuế
Giảm trừ gia cảnh bản thân
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc
Thu nhập chịu thuế
Thuế thu nhập cá nhân(*)

Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VNĐ)

Mức chịu thuế Thuế suất Tiền nộp
Đến 5 triệu VNĐ 5%
Trên 5 triệu VNĐ đến 10 triệu VNĐ 10%
Trên 10 triệu VNĐ đến 18 triệu VNĐ 15%
Trên 18 triệu VNĐ đến 32 triệu VNĐ 20%
Trên 32 triệu VNĐ đến 52 triệu VNĐ 25%
Trên 52 triệu VNĐ đến 80 triệu VNĐ 30%
Trên 80 triệu VNĐ 35%

Thuế Thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một loại thuế trực tiếp áp dụng trên thu nhập của cá nhân từ các nguồn khác nhau như lương, thù lao, lợi tức kinh doanh, đầu tư tài chính, và các nguồn thu nhập khác.

Tại Việt Nam, TNCN là một phần quan trọng trong hệ thống thuế quốc gia, góp phần không nhỏ vào ngân sách nhà nước và đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh thu nhập, giảm chênh lệch giàu nghèo, và khuyến khích các hoạt động kinh tế hợp pháp.

Cơ sở pháp lý

Pháp luật về TNCN tại Việt Nam được quy định chủ yếu trong Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12, được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Luật này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 954/2020/UBTVQH14 nhằm hoàn thiện và điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Đối tượng nộp thuế

Theo quy định, đối tượng nộp TNCN bao gồm:

 • Cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 • Cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
 • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm nơi ở đăng ký thường trú hoặc nơi ở thuê để ở với thời hạn hợp đồng từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

Các khoản thu nhập chịu thuế

TNCN áp dụng trên nhiều nguồn thu nhập khác nhau, bao gồm:

 • Thu nhập từ kinh doanh.
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công.
 • Thu nhập từ đầu tư vốn.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
 • Thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại.
 • Thu nhập từ quà tặng.

Các khoản thu nhập miễn thuế

Một số khoản thu nhập được miễn thuế, bao gồm:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa các đối tượng có quan hệ huyết thống.
 • Thu nhập từ quà tặng giữa vợ chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi với con đẻ, con nuôi.
 • Tiền lương hưu do bảo hiểm xã hội chi trả.
 • Thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng.

Biểu thuế và phương pháp tính thuế

Biểu thuế lũy tiến từng phần được áp dụng cho thu nhập từ tiền lương, tiền công, với các mức thuế suất từ 5% đến 35% tùy theo mức thu nhập tính thuế:

 • Đến 5 triệu đồng: 5%
 • Trên 5 triệu đến 10 triệu đồng: 10%
 • Trên 10 triệu đến 18 triệu đồng: 15%
 • Trên 18 triệu đến 32 triệu đồng: 20%
 • Trên 32 triệu đến 52 triệu đồng: 25%
 • Trên 52 triệu đến 80 triệu đồng: 30%
 • Trên 80 triệu đồng: 35%

Trách nhiệm kê khai và nộp thuế

Cá nhân có thu nhập chịu thuế phải kê khai và nộp thuế đúng thời hạn. Việc kê khai và nộp thuế được thực hiện theo nguyên tắc tự khai, tự nộp, tuy nhiên đối với một số loại thu nhập, tổ chức chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho cá nhân.

Tầm quan trọng của Thuế thu nhập cá nhân

TNCN không chỉ là một nguồn thu ngân sách quan trọng mà còn là công cụ để nhà nước điều chỉnh thu nhập, góp phần giảm bất bình đẳng trong xã hội. Đồng thời, hệ thống thuế minh bạch và công bằng còn khuyến khích sự tuân thủ pháp luật và tăng cường niềm tin của người dân vào chính sách thuế của nhà nước.

Kết luận

Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam là một phần không thể thiếu của hệ thống tài chính quốc gia. Hiểu rõ và tuân thủ các quy định về TNCN không chỉ giúp cá nhân thực hiện đúng trách nhiệm công dân mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Việc nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến TNCN giúp mỗi cá nhân có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình và đảm bảo thực hiện đúng các nghĩa vụ thuế một cách hiệu quả.