Công cụ tính Bảo hiểm xã hội một lần mới nhất năm 2024


Nếu bạn ngừng việc hoặc không đóng bảo hiểm xã hội trong một năm, bạn có thể nhận bảo hiểm xã hội một lần dù chưa đến tuổi hưu hay nhận lương hưu. Đây là khoản hỗ trợ từ BHXH và Nhà nước dành cho người lao động. Để nhận khoản tiền này, bạn cần chuẩn bị các thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Đang cập nhật...
Đang cập nhật...

Giới thiệu về Bảo hiểm xã hội (BHXH)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một phần quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của mỗi quốc gia, giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính trong các trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí và tử tuất. BHXH được quản lý và điều hành bởi các cơ quan nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi gặp phải những rủi ro trong cuộc sống và công việc.

Các loại hình Bảo hiểm xã hội

 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Áp dụng cho các doanh nghiệp và tổ chức có nhân viên, bắt buộc người lao động và người sử dụng lao động phải đóng góp theo tỷ lệ nhất định.
 • Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Dành cho những người lao động không thuộc diện bắt buộc tham gia BHXH bắt buộc, như lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể, giúp họ có cơ hội hưởng các chế độ BHXH khi đủ điều kiện.

Công cụ tính Bảo hiểm xã hội là gì?

Công cụ tính Bảo hiểm xã hội là một ứng dụng trực tuyến giúp người dùng dễ dàng tính toán các khoản đóng và hưởng từ BHXH. Công cụ này giúp người lao động, doanh nghiệp và cả các tổ chức quản lý BHXH tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác trong quá trình tính toán.

Lợi ích của Công cụ tính Bảo hiểm xã hội

 • Tiết kiệm thời gian:Người dùng có thể nhanh chóng tính toán các khoản đóng và hưởng mà không cần phải thực hiện nhiều bước phức tạp.
 • Chính xác:Công cụ đảm bảo tính chính xác cao, giảm thiểu sai sót so với việc tính toán thủ công.
 • Dễ sử dụng:Giao diện thân thiện, dễ hiểu, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.
 • Cập nhật kịp thời:Luôn cập nhật các chính sách mới nhất về BHXH.

Cách tính Bảo hiểm xã hội

Để tính toán các khoản đóng và hưởng từ BHXH, bạn cần hiểu rõ cách thức tính toán các khoản này. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách tính BHXH.

Cách tính mức đóng BHXH

 • BHXH bắt buộc:
  1. Đối với người lao động:Người lao động đóng 8% mức lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
  2. Đối với người sử dụng lao động:Người sử dụng lao động đóng 17% mức lương tháng, trong đó 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.
 • BHXH tự nguyện:
  1. Người tham gia BHXH tự nguyện có thể chọn mức đóng từ mức lương cơ sở (do nhà nước quy định) đến 20 lần mức lương cơ sở. Mức đóng là 22% mức thu nhập tháng mà người tham gia tự chọn.

Cách tính hưởng BHXH

 • Chế độ ốm đau:
  1. Mức hưởng = (Tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ ốm / 24) x số ngày nghỉ.
 • Chế độ thai sản:
  1. Mức hưởng = (Tiền lương đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ sinh / 6) x số tháng nghỉ.
 • Chế độ hưu trí:
  1. Mức hưởng lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
 • Chế độ tử tuất:
  1. Mức trợ cấp mai táng = 10 lần mức lương cơ sở.
  2. Mức trợ cấp tuất hàng tháng = 50% mức lương cơ sở/người/tháng (với thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng) hoặc 70% mức lương cơ sở/người/tháng (với thân nhân có người trực tiếp nuôi dưỡng).

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tính BHXH

 • Mức lương hàng tháng: Là yếu tố chính quyết định mức đóng BHXH.
 • Thời gian tham gia BHXH: Càng tham gia lâu, quyền lợi hưởng BHXH càng cao.
 • Loại hình BHXH: BHXH bắt buộc và tự nguyện có các quy định khác nhau về mức đóng và hưởng.